Bliss

Hugo Van den dries

Hugo Van den dries

Hugo Van den dries is producer van de alternatieve Radio SPI (in opbouw sinds 2010) en verzorgt een website www.art-of-living-media-service.eu met informatie over het 'naar buiten treden' van Maitreya en de Meesters van onze Geestelijke Hiërarchie en over hun stijgende invloed die moet leiden tot noodzakelijke maar nooit geziene of bevroede maatschappijveranderingen. Hij is sinds december 2011 coördinator van het project 'De Wereld die We Kiezen' (rubriek GEESTKRACHT van BLISS magazine website).

Als zelfstandig welzijnscoach tracht hij mensen en groepen bewust te maken van het belang als 'ziel in incarnatie' te leven en te werken. Evenwichtige voeding en het beoefenen van fysische, emotionele en mentale hygiëne zijn volgens hem een onderdeel van het vroege voorbereidende werk, maar niet-schade doen, en het door meditatie gestimuleerde bevrijdingsproces (release) van individuele en collectieve conditioneringen en van de vereenzelviging met vroegere ervaringen en kennis, schat hij toch veel hoger in als het gaat om tot éénlijnigheid te komen met het Zelf.

Hij heeft een diploma hoger Grieks-Latijnse humaniora behaald, heeft studies Burgerlijke Ingenieur aan de KUL en Architectuur in St-Lucas Brussel gedaan en behaalde met onderscheiding een diploma Journalistiek aan het Instituut van Belgische Journalisten van België (1993-1995).

Zijn familiale voorbestemming om architect te worden liep helemaal anders dan gepland. Meer aangetrokken tot de echte redenen van het leven en tot een meer expressieve spirituele vormgeving ervan, nam hij deel aan werkgroepen vanaf 1975, die er in 1977 toe leidden dat hij zijn studies architectuur onderbrak om de theorie daadwerkelijk te beleven en uit te voeren in een groepsproject 'Stad van de Mens' dat zich over verschillende punten in Frankrijk, Spanje en elders uitstrekte. De bouw van alternatieve woon- en leefvormen, het beoefenen van organische landbouw, meditatie en energetisch schilderen, vormden er voor Hugo het ideale kader om zich te herbronnen en zijn toekomstig leven in overeenstemming te brengen met zijn Zelf.

Toen hij zich in 1980 uit het project terugtrok ontmoette hij direct erna Benjamin Creme en Hugo besefte dat in het werk voor Maitreya zijn bestemming lag. Er volgden nog wel privé-bouwprojecten en individuele en groepstentoonstellingen in binnen – en buitenland met eigen schilderwerk, maar de focus begon een andere richting uit te gaan.

Hij maakt sinds 1984 deel uit van het 'Naar-buiten-tredingswerk' van Maitreya als wereldleraar van het komende Watermantijdperk, en hij neemt sinds die tijd ook wekelijks deel aan transmissiemeditatie. In 1986 ontmoette hij in de pas opgestarte Brusselse transmissiegroep zijn toekomstige vrouw Martine. Samen begonnen ze eind 1988 in St-Gillis Brussel het centrum 'De Vrije Mens', Centrum voor Transformatie en Synthese, waar het transmissiewerk en de bekendmaking van Maitreya met de jaren een steeds grotere plaats innamen. Samen met Martine verzorgt Hugo sinds 1997 ook de officiële invoer in België van de Nederlandse en Franstalige boeken van Benjamin Creme. Door zijn betrokkenheid in dit werk, onder de wijze leiding van Benjamin Creme's Meester, leert hij in het nationale en internationale groepswerk de moeilijke lessen van discipelschap en van onpersoonlijke samenwerking in groepsverband, die als vereisten gelden voor Hiërarchisch werk.

Na analyse zijn de voortdurende veranderingen in zijn leven, die uiteraard nog steeds doorgaan, voor hem steeds logische stappen geweest om zich telkens weer te bevrijden van oude vormen om zo plaats te kunnen maken voor een beter begrip van en engagement voor het Plan. Dat proces heeft zich al vroeg in zijn leven beginnen manifesteren.

Hugo Van den dries zag in deze incarnatie het aardse levenslicht in de universiteitsstad Leuven op 3 september 1953.

Hij is opgegroeid als Vlaamse Brabander in de witloofstreek tussen Leuven, Mechelen en Brussel, waar de vliegtuigen op weg naar Zaventem sedert meer dan 70 jaar achteloos hun kerosine uitstoot lozen. Door de zuster op school vanaf zijn derde al bestempeld als iemand die weet wat hij wil en niet zo maar geneigd is te volgen wat anderen zeggen, zette hij al vroeg de toon van zijn toekomstig leven. Discipline was echter ten huize Van den dries geen leeg begrip en dus wou dat wel eens hard tegen hard gaan. Lees- en leergierig baasje en naarstig studentje voor al wat kunst, geschiedenis, wetenschap en avontuur betrof, dat wél, maar moeilijk thuis te houden, spendeerde hij zijn jonge jaren in en rond de Bergse vijvers en bossen, waar hij zijn creatieve impulsen botvierde in het maken van allerlei vlotten, strijdwapens en bos- en fruitboomhutten. Het voetbalveld was de logische voortzetting van die kampgeest om als aanvoerder de ploeg te motiveren tot prestaties, tot ook competitiegeest geen enkele aantrekking meer had voor hem.

Maar het Intelligente Leven zorgde ook dat zijn spirituele ontwikkeling niet werd vergeten voor later. Als misdienaar leerde hij weliswaar vanaf zijn zevende wijn proeven en met 'belleketrek' van en naar de kerk zijn vluchtsnelheid te verbeteren, maar de Evangelieteksten werden gedurende die 8 jaar actieve dienst toch in zijn geheugen gebeiteld. Tot zijn twaalfde ging dat zonder bezwaren. De laatste 3 jaar waren met een groeiend ongenoegen. Hij koos immers voor een Grieks-Latijnse opleiding in een internaat van de Paters Karmelieten in Haasrode, waar de dagelijkse mis en de voorschriften stilaan zijn keel begonnen uithangen. Al heel gauw ging zijn interesse meer uit naar popmuziek, protestsongs tegen het establishment, astrologie en reïncarnatie en toen hij in '68 als veertienjarige een wilde staking voor alle derdejaars organiseerde om naar Leuven te gaan betogen, werd hem onvriendelijk gezegd naar een andere school uit te zien. Zijn hogere humaniora deed hij verder in Vilvoorde, hoewel een groeiende innerlijke 'ontevredenheid' haar slopingswerk begon te doen. Wat het 'normale traditionele' leven van hem verwachtte (beroep, carrière, job, trouwen, kinderen,...) viel hem steeds moeilijker te aanvaarden. En zo geschiedde.

Ontevreden over de traditionele wetenschappelijke en godsdienstige uitleg over het leven ging hij vanaf zijn twaalfde al bewust op zoek naar coherente kennis. Eerst vanuit zijn interesse voor de Griekse filosofen en de oude mysteriën uit de gekende geschiedenis. Vanaf zijn zestiende deden de oosterse wijsheden hun inbreng met hatha-yoga aan de hand van een boek van een Indische arts en tussen zijn achttiende en vijfentwintigste kwam hij via een kort tussendoortje met de psychologie van Freud en de socioloog Desmond Morris (De Mensentuin) uiteindelijk terecht bij de esoterische literatuur van Alice Bailey, Helena Blavatsky en gelijkgestemden.

Waar 'ontwikkeling', 'discipelschap', 'Maitreya' en 'de Meesters van Wijsheid' vanaf 1978 bij het lezen van de boeken van Bailey eerst aantrekkelijke, maar toch nog theoretische en mysterieuze concepten waren voor Hugo, bevestigt hij vandaag met zekerheid dat het geen theoretische concepten, en de Meesters of Maitreya geen geesten van een ander wereld zijn. Voor al wie wil en de nodige stappen zet, is ervaring binnen handbereik. De mens staat slechts aan het begin van zijn bewust evolutieproces en bij het openlijk aanwezig zijn van Maitreya en de Meesters, en onder hun wijze leiding, zal de mensheid zich binnen enkele decennia onherkenbaar en ten goede veranderd hebben om deze planeet eindelijk opnieuw, na lang gedwaald te hebben, op het juiste spoor van het Plan te brengen. 

 

Bliss cover nazomer 2018

Bliss cover nazomer 2018

Kalender:

 
Week Ma Di Wo Do Vr Za Zo
05         1 2 3
06 4 5 6 7 8 9 10
07 11 12 13 14 15 16 17
08 18 19 20 21 22 23 24
09 25 26 27 28      
Alle evenementen

Deze maand in Bliss

 • Array

  Discushernia en lage rugpijn

  In Nederland zijn er meer dan 2 miljoen mensen met nek en/of rugpijn en in BelgiŽ lijden 15% van de mannen en 19% van de ...

  Lees meer
 • Array

  BEHANDELING OVERGANGSKLACHTEN met RODE KLAVER - I

  Vroeger liet mijn vriendin me altijd bloemetjes van de witte en rode klaver plukken. Je proefde dan de honingzoete smaak die aan het begin van ...

  Lees meer
 • Array

  HERBICIDEN EN GLYFOSAAT II: Het geheime gif in (glyfosaat)herbiciden

  In een vorige aflevering las u hoe Monsanto het wetenschappelijk onderzoek naar glyfosaat probeert te manipuleren. Waarom? Glyfosaat verstoort het metabolisme van plant, dier en ...

  Lees meer
 • Array

  ZIEKTE VAN LYME: de epidemie van de 21e eeuw

  Tegenover het snel stijgend aantal gevallen (incidentie) van besmette tekenbeten staat een dramatisch ondermaatse kennis van de behandelaars, waardoor het aantal niet-gediagnosticeerde en onbehandelde chronische ...

  Lees meer
 • Array

  BELEEF JE VAKANTIE OP ALLE FRONTEN FRIS

  Wanneer het buiten zomers warm wordt en je zin krijgt om te genieten van de zon, zee, de kleurrijke zomerpracht en elkaar, merk je pas ...

  Lees meer